ئاوگوردان/awgurdan: ن:

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

که‌وچکێکی گه‌وره‌ی له‌ مس دروستکراوه‌، ئاوی پێ له‌ مه‌نجه‌ڵێکه‌وه‌ بۆ مه‌نجه‌ڵێکی دی ده‌گوازنه‌وه‌ .

.

.

.