ئاوڵۆمه‌/awľome: نتـ: ئاوماڵه‌ _ ئاوماڵك،  ئوومالك

: پووشوپه‌ڵاش، کوته‌دار و لقوپۆپی داران که‌ پاش نیشتنه‌وه‌ی لافاوی به‌هاران له‌ به‌ستێنی چومان به‌جێده‌مێنێت.

.

.

.