ئاپۆرا/apora: ئانتـ:[ ئا+ پۆر+ ئا] جـمه‌، جڕه‌، چه‌نجال، ڕه‌‌شایی، حه‌شامات، قه‌رایه‌ستان، هه‌را( قه‌له‌باڵغی خه‌لک).

ئاپۆرادان/aporadan: كتن:[ ئاپۆرا+ دان] ئاپۆراكردن، به‌ ناو یه‌كداهاتن به‌ قه‌له‌بالغی، تێچرژان، تێك چژران، كه‌ڕه‌سیسه‌ كردن.

.

.

.