ئا‌ڤژه‌ن/avjen: نتـ:[ كباک]

1-  ئابباز،  ئاژنه‌به‌ر، مه‌له‌‌ڤان، مه‌له‌وان.

{  تێبـ : ئاپزه‌ن: āpzan له‌ په‌هله‌ویی دا به‌ واتای شۆر كه‌ هاتووه}‌{ نانه‌وه‌زاده‌}.

.

2- سه‌وڵی به‌له‌م لێخوڕین، سه‌وڵی که‌ڵه‌ڵه‌وانی.

.

ئا‌ڤژه‌نی/avjenî: نچ: مه‌له‌وانی، سۆبایی.    

.

.

.