ئا‌ڤیار/avyarن:

نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ەک ان ەکە ەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

1- مه‌یگه‌ر، موخبه‌چه‌، ساقی.

2- هاوكار.  

.

ئا‌ڤیاری/avyarî: نچ:[ ئا‌ڤیار+ی]

1  – به‌یارمه‌تی، له‌سایه‌ی، ئاویاری.

2 – ڕەوتی ئاودان.

.

.

.

{ ئیزۆلی ، ل، ٣٧}.