ئا‌ڤه‌نت/avent: ن:[ سانسکـ: āpovant، ئا‌ڤێسـ:  ئافته‌ت] به ‌واتای ئاودار دێت.

.

.

.