ئا‌ڤه‌ند/avend: ن ، ئان: {{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}[ كباک]

1- به‌ژن، لێهاتووێن.

2- لێهاتی، شاژا‌ڤ.

.

.

.