_________________________________________________________________________________________________________

ئا‌ڤه‌گیر/avegîr: ن:[ كباک] زنار، باخر، لات.

.

.

.