ئاکاردیۆن/akardiyon: ن:[ مۆسیقا] ئۆكۆردیۆن، هارمۆنیکا : ئامێرێكی مۆسیقایه‌، له‌ شان ده‌كرێت و ریزێک دوگمه‌ی هه‌یه‌، كه‌ به‌هێنان و بردنی بای تێده‌كرێت و به‌په‌نجه‌یه‌ سه‌ر داهپنان ده‌نكیان لێوه‌دێت.[ فه‌ر: accorddon]. 

.

.

.

.