ئا کاپێلا/a capêla: نتـ:[ بیا][ مۆسیقا ] جۆره‌ کۆرالێکه‌ که‌ فره‌ده‌نگی جیاوازه‌ له‌ گوتنه‌وه‌دا به‌ بێ ئامێری مۆسیقا. [ ئیتا: a cappella] 

.

.

.

.