ئاکه‌/ake: ئان:

بەراووردی   باڵا بەراوردی   باڵاترین
شێوەزاری کرمانجی باکوور تر ترین
شێوەزاری کرمانجی ناوەند تر ترین  
شێوەزاری هەورامی تەر تەرین  

ناڕه‌سه‌ن، خراپ.

.

.

.