ئاک¹/ak: ن:[ ئا‌ڤێسـ:  aka : ئه‌كه‌، پهـ: ئاک] نه‌نگ، عه‌یب، شووره‌یی، به‌د، خراپ.  

.

.

__________________

ئاک²/ak: ن:[ کباک، زا] هێلكه‌، ئێگ.

.

.

_________________

– ئاک³/ak – : پبـ: پاشگرێکه‌ له‌زمانی کوردی به‌دوایی ڕه‌گی کاره‌وه‌ ده‌نووسێت و ده‌یکات به‌ناوێک که‌ واتایی( به‌کارهاتن) ده‌دات.

1 –  پۆش- پۆشاک( شتێکی به‌که‌ڵکی پۆشین بێت)،

2 – خۆر- خۆراک( هه‌رچی به‌که‌ڵکی خواردن بێت).

.

.

.

.