ئاگنۆسیا/agnosiya: ن:[ بیا][ نخ] سەختی لە ناسینەوەی شتەکان : بێتوانایی لە لێکدانەوەی هەستەکان و لێرەوە بۆ ناسینەوەی شتەکان، بەشێوەیەکی گشتی لەئەنجامی تێکچوونی مێشک.[ ئینگـ: agnosia ]. 

.

.

.

.

ئافازیا یان لەدەستدانی توانای زمان؛

ئاپراکسی یان نەتوانینی جووڵە و هەماهەنگی؛ کێشەی