ئاڵی/aľî: ئان:[ مکـ] پیاوێک گوێ له‌مستی قسه‌ی ژنی خۆی بێت، حه‌زی لێ بکات، یان لێی بترسێت.

ئاڵی بوون/ aľîbǔn: كتن:[ ئاڵی+ بوون] له‌ ژن ترسان و له‌ ژێر ئه‌مری ژن دابوون.

.

.

.