ئایدز/Aydiz: ن:[ نخ] ئەیدز. [ ناوێکی ئاکرۆنویمه‌ : Acquired Immune Deficiency Syndrome ( Aids)]

: نه‌خۆشی یه‌که‌ که‌ به‌رگری له ‌له‌شی مرۆ‌ڤ به‌رامبه‌ر ئه‌و نه‌خۆشیانه‌ی ده‌بن نامێنێتکه‌ تووشی ده‌بن..ئای یایه‌ ! .

.

.

___________________

ئایدز/Aydiz: ن: بۆ گاڵته‌ پێ کردن(به‌که‌سێ، به‌شتێ): ئای ترحێو، ئاخ و ئۆف . های، هه‌ی.

.

.

.