ئاین و ئۆین/ayîn û oyîn: نتـ:[ ئاین+ ئۆین ( تو) : یاری]

1- نازونوز.

2- فڕوفێڵ ، حیله‌وحه‌واڵه

:‌:  ئاین و ئۆینی زۆری له ‌ژوور سه‌ردایه‌ : به‌یه‌کێکی ته‌ڵه‌کبازده‌گووترێت. ده‌ست خه‌ڕوکه‌ر.

.

.

.