ئسی/isî: ن:[ ل] ستونده‌، کۆڵه‌گه‌ی چادر.

.

.

.

.

.

.