ئـحم/iĥm: ن: نه‌رمه‌ کۆخه‌.

ئـحم کردن/iĥmkirdin: کتپ: سینگ پاککردنه‌وه‌.