ئه‌تۆ/eto: ڕان:[ ستـ : توو، تووم، تڤه‌م، توم، تڤێم. پهـ : تۆ] ئه‌توو، ته‌، توو، تۆ.

{ ڕاناوی نه‌ڵکاوه‌ بۆ که‌سی دووه‌می تاک یا ئه‌و که‌سه‌ی قسه‌ ده‌گه‌ڵ ده‌کرێت}. 

{

ئه‌تۆ ئه‌ی چرچه‌ پیسه‌ی لینگ گواوی 

له‌گه‌ڵ ژه‌ڕااتی عاله‌م تێکه‌ڵاوی

} {جه‌نابی مه‌لا}.

.

.

.

.