ئه‌حه‌/eĥe: ن:[( سووکه‌له‌ ناوی ئه‌حمه‌ده‌)] ئه‌حۆ.

.

ئه‌حه‌که‌/eĥeke: نتـ: ئه‌حمه‌ده‌که‌. 

ئه‌حه‌دۆکه‌/eĥedoke: نتـ: ئه‌حمه‌دۆکه‌. ئه‌حمه‌دۆک.

.

ئه‌حمه‌د و مه‌حموود کردن/eĥmed ŭ meĥŭd kirdin : کتپ:

1- ده‌ستی ده‌ستی پێ کردن، ئه‌م لاوئه‌ولا پێ کردن.

:: …. تا مێرده‌که‌شم نه‌گیرابوو، هه‌ر باشتر‌بوو، ئه‌حمه‌دومه‌حوودێکی بۆ ده‌کردین.

2- په‌ل کوتان بۆ هه‌موولایه‌ک، له‌هه‌موو ده‌رگایه‌ک دان. بۆ هه‌رمه‌به‌ستێک بێت.

.

ئه‌حۆ/eĥo: نتـ: ئه‌حه‌، ئه‌حه‌که‌: سووکه‌له‌ ناوی( ئه‌حمه‌د)ن.

.

.

.