ئه‌لكاكیك ⁄ elkalîk: ن:[ کیمیـ] بازیك، تایبه‌تمه‌ندی قلیایی.[ ئینگ : Alkaline].

.

.

.