ئه‌لکاکیک⁄ elkalîk: ن:[ کیمیـ] بازیک، تایبه‌تمه‌ندی قلیایی.[ ئینگـ: Alkaline].

.

.

.

.