ئه‌نگوچک/enguçik: ن: ئاواسی، هه‌نگوچک – گوچک، سۆرانی : قۆڵه‌ کراسی درێژ و فش.

.

.

.