ئه‌ڤدال/evdal: ئان: عه‌ودال _  عه‌بدال _  ئه‌‌بداڵ _ ئه‌وداڵ، ده‌روێشی گه‌ریده‌، بێکار، دێوانه‌، سه‌وداسه‌ر.

{ تێبـ: گۆڕانکاری لە نێوان دەنگی ( ب) و ( ڤ) یان  ( ع ) و ( ئە) دا هەیە}.

ئه‌‌ڤدالی/evdaľî: نچ: ئه‌وداڵی، سه‌ودا سه‌ری.

.

.

.