ئیتاعه‌ت/îtaäet: ن:[ بیا] په‌یڕه‌و له ‌ڕوانگه‌ی ئایینییه‌وه‌.[ ع : ئیس: اطاعه]

ئیتاعه‌تکار/îtaetkar: ئانفا:[ ئیتاعه‌ت+ کار] په‌یڕه‌وکار، مرۆ‌ڤی خوداپه‌ست.

ئیتاعه‌تکردن/îtaet kirdin: کتپ:[ ئیتاعه‌ت+کردن] په‌ره‌وکردن، به‌گوێکردن

:: هێنده‌ چه‌وته‌ ئیتاعه‌تی خوداش ناکات.

.

.

.

.