ئیتاعه‌ت/îtaäet: ن:[ ع، ئیس: اطاعه] په‌یڕه‌و له ‌ڕوانگه‌ی ئایینییه‌وه‌.

ئیتاعه‌تکار/îtaetkar: ئانفا:[ ع: ئیتاعه‌ت+ کو: کار] په‌یڕه‌وکار، مرۆ‌ڤی خوداپه‌ست.

ئیتاعه‌تکردن/îtaet kirdin: کتپ:[ ع: ئیتاعه‌ت+کردن] په‌ره‌وکردن، به‌گوێکردن

:: هێنده‌ چه‌وته‌ ئیتاعه‌تی خوداش ناکات.