ئیجبار/îcibar: ن:[ ع: اجبار] ناچاری، زۆری، تۆبزی.

ئیجبارکردن/îcibar kirdin: کتپ، ن:[ ع: ئیجبار+ کو:کردن] ناچارکردن، به‌تۆبزی کارێک به‌که‌سێککردن.

ئیجباری/îcibarî: نچ:[ ئیجبار+ ی]

1- کاری به‌زۆر، کارێکی که‌سێک له‌ ژێرکاری به‌زۆر، کاری که‌سێک له‌ژێر پاڵه‌په‌ستۆییه‌کێکی تر ده‌یکات.

2- خزمه‌تی سه‌بازی که‌ به‌پێز ده‌ستوور ده‌بێت، هه‌موو که‌س بۆ ووڵاتی ئه‌نجامی بدات.

.

.

.

.

.