ئیدی/îdî: ئاک، ئپ:[کو: 1- ئی+ پهـ : دی( دیت): ئامرازی به‌راووردکردنی پله‌ی دووه‌مه‌] ئیدیکه‌، ئییکه‌، دیکه ‌: ئیدی و ئیتر.

{ به‌ڵا ئه‌گه‌ر خۆێ بێ تام بێ به‌ چی خوێ ده‌کرێ، ئیدی هیچ چشتێک فایده‌ی نیه ‌….}{ئینجیل، مه‌تی_9}. 

ئیدی که‌/ îdî ke: ئاک، ئپ:[ئیدی+ که‌] ئیتر، ئییکه‌، دیکه‌.

{ به ‌ده‌ستێکی خه‌نجه‌ری ده‌بانه‌، به‌ ئیدیکه‌ی کێردووکه‌}{تحفه‌}.

:: کاغه‌زێکی دیکه‌شم بۆی نووسی.

.

.

.

.