ئیربار/îribar: ن: قاپ و قاچاغ، ده‌فر، هه‌ور. هیربار.

::  فاتێ له ‌سه‌ر کانی ئیـر باران ده‌شوات.

:: پووره‌ شه‌م ئیـربار که‌ره‌.

.

.

.