ئیرنگه‌/îringe: ئاک:[ کباش] هه‌نووکه‌، ئێستا، نهۆ.

:: بەڕێز رەزایی تا وە ئێرنگە بەرھەمەیل فرەیگ لە سەر ئەدەبیات کوردی کۆئەوکردێیە و نۊسایە. { ژیارکورد}

ئیره‌نگه‌/îringe: ئاک: نه‌لحان، ئێستا.

.

.

.