ئیشت/îŝit: ن: شه‌په‌زله‌ی پشت مل، عیشت، شه‌پازله‌ی پشت مل، شه‌په‌لاخ. { هه‌ژار}.

.

.

.

.

.

.