ئیفتار/îftar: ن:[ ئیس][ ع : افطار] به‌ربانگ، فتاره ‌: وه‌ختی شه‌رعی ڕۆژوشکاندن

:: هێشتا ئیفتارنه‌بووه‌ چۆن ئاو ده‌خۆیه‌وه‌ ؟.

:: بۆ ئیفتاری بانگ هێشتنی کردبووین.

ئیفتارکردنه‌وه‌/îftar kirdinewe: کتپ: ڕۆژوو شکاندن، به‌ربانگکردنه‌وه‌.

.

.

.

.