ئیللان/îllan: نتـ:[ ع : الا] بۆ دیاری کردنی جیاوازی، بێجگه‌ له‌…..

:: به‌فر هه‌موو لایێکی گرتۆته‌وه‌ ئیللا سلێمانی نه‌بێت.

:: ئیللا به‌قسه‌ی خۆی نه‌بێت به‌قسه‌ی که‌س ناکات.

.

ئیللان و بیللان/ îllan ŭ bîllan: نتـ:[ ئد]إ[ع: الا و بالله‌] هیچ مومکین نیه‌، هه‌روه‌ها ده‌بێت، غه‌یری ئه‌وه‌ نا.

::  ده‌ به‌ری دا شل و کوت بوون گوتی ئیلان و بیلان هه‌ر ده‌ڕۆم.

.

.

.

.

.