ئیمکان/îmkan: نچ:[ع : امکان]

1 – له‌( امکان) ـەوە هاتوو : موکن : شیاوی وه‌دیهاتن، رێتێ چوون.

:: ئیمکانی هه‌یه‌ وابێت که‌ ئێوه‌ ده‌فه‌رموون.

2 – توانایی و زۆر به‌سه‌ر کارێکدا هه‌بوون، هێز به‌ ئیشێک شکان.

:: له‌ ئیمکاندا نیه‌.

:: ئیمکانی ده‌ دیناری نیه‌ خانوو به‌چی ده‌کات.

.

.

.

.