ئینانتیۆمۆرفیزم/înantîomorfîsim: نتـ:[ کیمیـ][ ئینگـ : enantiomorphism]

ئاوێنه‌وێنه‌یی : سیفه‌تی ئه‌و كریستاڵه‌یه‌، كه‌ هه‌مان شێوه‌یان هه‌یه‌ بۆ نموونه‌ كوارتزی ده‌سته‌ ڕاست و ده‌سته‌ چه‌پ. 

.

.

.

.

.