ئینجه‌/înce: ن:[ زیند] که‌وانه‌ی ڕیشه‌دار، په‌ڕه‌که‌ی ماسی، په‌ڕه‌ی ماسی، په‌ڕه‌که‌، هه‌نگۆڵی.

.

.

__________________

ئینجه‌/înce: ن:[ ئینجه‌ و فینجه‌] به‌پێزوفیز، به‌فیروخۆ به‌زڵ زانین

:: کابرایه‌کی به‌ ئینجه ‌و فینجه‌یه‌.  

.

.

.

.

.