ئیکتۆلۆژی/îktolojî: نتـ: ماسی زانی : ڕه‌وشێكی خوێندنه‌ ده‌رباره‌ی چۆنێتی گه‌وره‌بوونی ماسی، شوێنی ژیانیان، گه‌شت و خواردنیان …هتد.[ ئینگـ  : ichthyology].     

.

.

.

.

.