ئێزی/Ê: ن:[ ئاین][ سنجار] ناڤێ خودێ یە ل نک ئێزدیا.

{

ب دەستوری خودێ 

سلتان ئێزى بخۆ پادشا يه

هەزار و ئێک ناڤ لخۆ دانا يه

ناڤێ مەزن هەر خۆدا يه

}{ قەولێ ھەزار و ئێک ناڤ}

:: ئێزدی نێزیکی 100 رۆژیان دگرن، بتنێ 3 رۆژیێن ئێزی فەرزن.{ مەھدى حەسەن موراد}

{

ل ئاخرەتێ خۆ رۆسبیکە

ل دنێ عبادەتێ زۆر بکە

سێ رۆژا بگرە و فەرزێت خۆ ب جھ بینە

و ھەرە دەرباسی بە لالشا نورانی

پێخواس بە دا خێراتە یە ناس بە .

}{ قەولێ مەرسوما جبێرە}

.

.

_________________

ئێزی/ê: ن:[ تشت] جۆلانه‌ی گوریسی منداڵان.{ هەژار، ل، }

.

.

.

.