ئێوه‌ت/êwet: ن:[ کباش، کل]

1 – به‌خێوكردن، په‌روه‌رده‌، سه‌رپه‌رشتی، چاودێری، خوێداریی، بارهێنان، ڕاهێنان، عاملاندن.

2 – ئاگاداری.

ئێوه‌ت که‌ر/êwetker: نفا:[ کباش، کل][ ئێوه‌ت+ که‌ر( کردن)] بارهێنه‌ر.

ئێوه‌ت کردن/êwet kirdin: کتپ: [کباش، کل] په‌روه‌رده‌ کردن، به‌خێوکردن، خوێداریی كردن.

:: کێ ئێوه‌تی منداڵه‌کانت کێگ.

::  به‌س ئێوه‌ت کردن زه‌حمه‌ته‌.

.

.

.

.