ئێوه‌ر/ěwer: ن:

1-[ كباک] شت، باس، ده‌ستاوێژ، سفن، ووته‌، دوانگه‌.

2- به‌ڵگه‌، قه‌واڵه‌ _ قه‌باڵه‌.