تۆق¹/toq: ن:[ کباک][ ع : طوق]

1 – گەردنبەدی ژنانە : لە زێر و زیو دروستدەکرێت : ملوانکە.

2 – هەر شتێک کە وەک ئاڵقەی ئاسن لە مدابێت.

3 – خەتێک وەک ئەڵقە لەملی گیانداردا.

{

قەیسەری رومێ لسەر حەددی فەرەنگ

تۆق و زنجیر ڤەبەستن چەپ و راست

}{جزیری}.

تۆقی گاسنی/toqî gasinî: نتـ:[ تۆقی+ گاسنی] تەوقێکە لە دار یا لە ئاسن، کەمەرێکە لە دار و ئاسن دروست دەکرێت. 

تۆقی لەعنەت/toqî leänet: نتـ:[ تۆق+ ئی+ لەعنەت]

1 – لەعنەتی هەمیشەیی، نەفرەتی هەردەمی. 

2 – [ ئد] ژن و هاوسەرەکەی، کە هەتا سەر دەگەڵ یەکتر دەژین، بەڵام بەتایبەت جۆری خراپ.

:: هێمن نیگەران بوو، بەڵام نەیدەزانی تۆقی لەعنەتی بۆ دێنن.

تۆقی لەعنەت لەملدابوون/toqî leänet lemildabûn: کتن، شڕ:[ ئد] بە نەفرەت بوونی هەمیشەیی.

{

بە لەعنەت بێ وەک ئەزازیل، تۆقی لەعنەتی بێ لە ملانە

جا هیچ فەرقی نیە، ئەویش هەر شوبرە و هەر شەیتانە

}{ ؟}.

تۆقی لەعنەت لەمل کەسێک کردن/toqî leänet le milkesěk kirdin: کتپ: کەسێک بۆ هەمیشە بە لەعنەت کردن.

.

.

_______________________

تۆق²/toq: ن:[دەنگ]

1 – دەنگی تەقەمەنی، تەقە، تەق. 

2 – کپ.

تۆقکردن/toqkirdin: کتپ: ماندووبوونی منداڵ لەگریانی زۆر و بێدەنگ بوونی.

تۆقان/toqan: ن:[ تۆق+ ئان]

1 – تەقین، ترەقان : تەقینی چەک و هیتر. 

2 – زۆرترسان، زراوچوون. 

تۆقاندن/toqandin: کتپ:[ تۆق+ ئاندن]

1 – تەقاندن: تەقاندنی چەکەمەنی یا تەقاندنی زیپکە و بلۆق.  

2 – ترساندنی زۆر، تیرۆر، زراوبردن، زەهلەبردن، تووقاندن.

تۆقێن/toqěn: ئان: هەرشتێک ببێتە مایەی ترس.

تۆقێنەر/toqěner: نفا:[ تۆق+ هێنەر( هێنان)] شتێک یا کەسێک کە ترسێکی زۆر پێک دێنێ و جێگای مەترسییە، بەسام، ترسناک.

تۆقیان /toqyan: کتن:[ ئەردە][ تۆق+ یان] تووقیان، ترەکین، درزبردن، تۆقین. 

تۆقین/toqîn: کتن:[ تۆق+ ین]

1 – تەقین. 

2 – ترسانی زۆر.

:: کە چاوم بە سیمای کرێتی کەوت تۆقیم و وەختابوو شێت بم. 

تۆقیو/toqîw: ئانفا:[ تۆقین] ترساو، زراوچوو، زراوبڕاو.

.

.

.

.