خشتەی خولی/xiştey xulî: نتـ:[ کیمیـ][ خشتە+ ی+ نۆرە+ یی] دێراویی سووڕیی، دێراویی نۆرەیی،  خشتەی خولگەیی، خشتەی نۆرەیی : دێراوێکە توخمەکانی تێدا ڕێک خراوە لە ژمارەیان دەگاتە 118 ؛ بە شێوازێکی سەرنجڕاکێش دانراون : – ناو، هیما، ژمارەی ئەتۆم و کێشی ئەتۆمییەوە بۆ ئاسان کردنی خوێندنیان. توخمەکان وەها ڕیزکراون بە پێی بەرزبوونەوەی گەردیلە ژمارە (Atomic Number) کە پێکھاتووە لە ژمارەی پرۆتۆنەکانی ناو ناووکی گەردیلە.[ ئینگـ : periodic table , the periodic system]

.

 ناوی توخم  هیما  ژمارەی گەردیلەی  کێشی ئەتۆمی Element Name
 ئاکتینیوم  Ac 89 Actinium
 ئەلەمینیۆم Al 13 Aluminum
 ئامێریکوم Am 95 Americium
 ئانتیمۆنی Sb 51 Antimony
 ئارگۆن Ar 18 Argon
 ئارسێنیک As 33 Arsenic
 ئەستاتین At 85 Astatine
 ئۆگانێسۆن   Uuo, Og 118 Oganesson
 باریووم Ba 56 Barium
Bk 97 Berkelium
Beryllium Be 4
Bismuth Bi 83
Bohrium Bh 107
Boron B 5
Bromine Br 35
Cadmium Cd 48
Calcium Ca 20
Californium Cf 98
Carbon C 6
Cerium Ce 58
Cesium Cs 55
Chlorine Cl 17
Chromium Cr 24
Cobalt Co 27
Copper Cu 29
Curium Cm 96
Darmstadtium Ds 110
Dubnium Db 105
Dysprosium Dy 66
Einsteinium Es 99
Erbium Er 68
Europium Eu 63
Fermium Fm 100
Fluorine F 9
Francium Fr 87
Gadolinium Gd 64
Gallium Ga 31
Germanium Ge 32
Gold Au 79
Hafnium Hf 72
Hassium Hs 108
Helium He 2
Holmium Ho 67
Hydrogen H 1
Indium In 49
Iodine I 53
Iridium Ir 77
Iron Fe 26
Krypton Kr 36
Lanthanum La 57
Lawrencium Lr 103
Lead Pb 82
Lithium Li 3
Lutetium Lu 71
Magnesium Mg 12
Manganese Mn 25
Meitnerium Mt 109
Mendelevium Md 101
Mercury Hg 80
Molybdenum Mo 42
Neodymium Nd 60
Neon Ne 10
Neptunium Np 93
Nickel Ni 28
Niobium Nb 41
Nitrogen N 7
Nobelium No 102
Osmium Os 76
Oxygen O 8
Palladium Pd 46
Phosphorus P 15
Platinum Pt 78
Plutonium Pu 94
Polonium Po 84
Potassium K 19
Praseodymium Pr 59
Promethium Pm 61
Protactinium Pa 91
Radium Ra 88
Radon Rn 86
Rhenium Re 75
Rhodium Rh 45
Roentgenium Rg 111
Rubidium Rb 37
Ruthenium Ru 44
Rutherfordium Rf 104
Samarium Sm 62
Scandium Sc 21
Seaborgium Sg 106
Selenium Se 34
Silicon Si 14
Silver Ag 47
Sodium Na 11
Strontium Sr 38
Sulfur S 16
Tantalum تانتالوم Ta 73
Technetium Tc 43
Tellurium Te 52
Terbium Tb 65
Thallium Tl 81
Thorium Th 90
Thulium Tm 69
Tin Sn 50
Titanium Ti 22
Tungsten W 74
Ununbium Uub 112
Ununhexium Uuh 116
Ununpentium Uup 115
Ununquadium Uuq 114
Ununseptium Uus 117
Ununtrium Uut 113
Uranium U 92
Vanadium V 23
Xenon Xe 54
Ytterbium Yb 70
Yttrium Y 39
Zinc Zn 30
Zirconium Zr 40

.

.
.

.

.

{ کەمالنامە، ل، 207}