دەرک/derk: ن:[ کناو، هل][( دەر+ ک) سوککراوەی ( دەرگ و دەرگا)یە] 

1 – دەر، دەری، دەرگا :

{ دەرکی مۆرکرێت : واتا: بمرێت و میری دەست بە سەرماڵ و سامانی دابگرێت}{ئد}.  

2 – ڕێڕەو.

دەرکاوان/derkawan: نتـ:[ توێ][ دەرکا (دەرگا)+ وان] کونی نێوان گەدە و ڕیخۆلەی دوانزەگرێ : پیلورەس.

دەرکە/derke: نتـ:[ کناو، هل] دەرگا، بەرکە.

دەرک و بان/derk û ban: نـتـ:[ دەرك+ و + بان] بەردەرگانە، دەوروبەری ماڵ.   

دەرک و دوو/derk û dû: نتـ:[ دەرك+ و+ دوو] ماڵ و حاڵ.  

دەرک و دووکان/derk û dûkan: نتـ:[ دەرك+ و+ دووکان] بریتییە لە دەزگای دەوڵەت.

.

.

______________________________

دەرك/derk: نفا:[ ع : لە ( ادرك)ـەوە هاتووە] تێگەیشتن.

:: من دەرکم نەکردبوو کەوەهایە.  

دەرك کردن/derk kirdin: کتپ: تێگەیشتن.  

دەرك پێکردن/derk pêkirdin: کتپ: زانین، هەست کردن.

.

.

.