قه‌ساب/qesab: ن:[ ع : قصاب] سه‌ربڕی ئاژه‌ڵ و ماڵات.

قه‌سابخانه‌/qesabxane: نتـ:[ قصاب+ خانه‌] کوشتارگه‌ : شوێنێکه‌ کوژیاری ماڵات و ئاژه‌ڵانی لێ ده‌کرێت.

قه‌سابخانه‌یی‌/qesabxaneyî: نچ: ئه‌وه‌ی پێوه‌ندی به‌ کوشتارگه‌وه‌ هه‌بێت.

قه‌سابی/qesabî: نچ: پیشه‌یی سه‌ربڕیی.

قه‌سابی کردن/qesabîkirdin: کتپ:[ قه‌سابی+ کردن]

سه‌ربڕینی ئاژه‌ڵان و ماڵاتان و شه‌ق و په‌ق کردنی ئێسک و گۆشته‌که‌ی بۆ فرۆشتنی.

قه‌ساو/qesaw: ن: قه‌ساب.

قه‌ساوخانه‌/qesawxane: نتـ: قه‌سابخانه‌.

:: سه‌گ له‌ قه‌ساوخانه‌ نه‌تۆپێت عومری وه‌زه‌ع ده‌چێت.{ پپ}

قه‌ساویی/qesawyî: نچ: ساتۆر، قه‌ممه‌.{ گیوی، ل، 694}.

.

.

.

.