قۆپچە‌/qopiçe: ن:[ پۆشاک] ئاڤکوزە _ ئا‌ڤکوژنه‌، ئاخکوژنه‌، پوولاک( کباک)، دوگمه‌ : جۆره‌ شتێكی خڕ یان درێژۆكه ‌یه‌، ئێخه‌ی سینگ، به‌رۆک و سه‌رقۆڵی كراس و چاكه‌تی پێ داده‌خه‌ن.

قۆپچەی نێر و مێ‌/qopiçey nêr û mê: نتـ: قرتێنە.

.

.

___________

قۆپچە‌/qopiçe: ن:[ ڕوو] جۆرێکە لە بەری دارمازوو.{ خال. ب 2، ل. 333}

.

.

.

.