هه‌رواڵه/herwaľe: ن:[ ڕوو]  په‌ره‌نشک، په‌ره‌نێشک، په‌رمێشک، په‌نه‌رشكه‌، په‌نه‌رێشکه‌، په‌زشکه‌،  په‌نیرشک، ‌ پرمێشک، پزشکهـ، نووسه‌که‌، نووسه‌نه‌که‌ : گیایه‌کی خۆرسکی گوڵ سپی ئه‌رخه‌وانییه‌، به‌ره‌که‌ی دڕوویه‌کی خڕی ورده‌‌ قولاپ داره‌که‌ به‌ سانایی به‌ جل وله‌شی تووکنی گیانداره‌وه‌ ده‌نووسێت.