هه‌ڵه‌تانج/heletanc:  نتـ:[ زیند، باڵ][ ئال + ـه‌ + تاج ] مراوێکی سپی خاڵخالی کێوییه‌، په‌ڵه‌ییکی سه‌وزی سێ سووچی له‌ تۆقه‌ سه‌ریه‌. ئاڵه‌تانج . [ لا: Tadorna tadorna ]