هه‌ڵه‌تانج/heletanc: نتـ:[ باڵ][ ئال+ ئه‌+ تاج ] ئاڵه‌تانج : مراوێکی سپی خاڵخالی کێوییه‌، په‌ڵه‌ییکی سه‌وزی سێ سووچی له‌ تۆقه‌ سه‌ریه‌.[ لا: Tadorna tadorna]

.

.

.

.