وه‌رسیان ‌/wersiyan: کتپ:[ زاین] ئاوهێنانه‌وه : خۆوه‌رسیان( ڕه‌حه‌ت کردن) به‌ده‌ست، ده‌ست په‌ڕ لێدان، مشته‌، به‌ده‌ستکرد تۆماو هێنانه‌وه‌، مه‌نی هێنانه‌وه‌.

وه‌رسیاندن ‌/wersiyandin: کتپ:[ زاین] ئاوهێناندنه‌وه‌ : تاکێک تاکه‌که‌ی تر ڕه‌حه‌ت بکات.

.

.

.