په‌لکه‌زێڕینە‌⁄ pelikezêrîne: نتـ: ئادیه‌نده‌( فار)، په‌ڵکه‌ ڕه‌نگینه‌.

.

.

.

.