ئارامی  لاتینی  ئاڤێستایی  
ر  ř   r  

  

 هاوێژی ئەم تیپە بە ئەم کلۆجە دەبێت  کەمێک لێوکردنەوە لە گەڵ ددانەکان، بردنی زار بۆ مەڵاشووی سەرەوە، بادەرکردن لە قوورگەوە بۆ دەرەوەی دەم.

 

  پێرستی ئەلفبا جیاوازەکان لە مێژوو زمانی كوردییدا
 1 –    خەتی بزماری
 2 –  دەهەمین پیتی دەنگدارە  بەئەلفبای ئارامی 
 3 –    ئەلفبای پە‌هلەوی
 4 –   دەهەمین پیتی دەنگدارە  بەئەلفبای جیلوە
 5 –  چواردەهەمین پیتی دەنگدارە  بەئەلفبای دەئێنەبەرە ( ئاڤێستایی)
 6 –     بەئەلفای ماسی سوراتی
 7 –  بیست ویەکەمین پیتی دەنگدارە  بەئەلفبای لاتینی
 8 –    بەئەلفبای( گرلیکی : رووسی)

1 – ئەم تیپە بەردەنگی زرینگەی : Resonant : دەکەوێت، ئاوازدارە لە گۆکردیندا دەنگێکی لەرۆکی گرانە. لە سەرەتا، نێوەراست و دومای وشەدا دێت.   

2 – ئەم تیپە لە تیپە دەنگدارەکانە.    

3 – لە ڕێنووسی عەرەبی ئەم تیپە کە نیشاندارە، نیشانەکەی دەکەوێتە خوارەوە. بە ( ئـ ، ا ، د ، ڕ ، ز ، ژ ، ۆ ، وو ، و ، ـە) ـەوە نانووسێت.

وە لەوێنەی ( ڕ، ز، ژ)ـە.

.

.

.

.