که‌وجێز/kewcêz: نتـ:[ ئەردە، سنـ ]

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەک

ئاوگه‌ردان : که‌وچکێکی مسی یان کانزلیه‌کی تر گه‌وره‌یه‌، به‌ئه‌ندازه‌ی جامێک، ده‌ستکێکی درێژی هه‌یه‌، ئاو یان شتی تری پێله‌مه‌نجه‌ڵی گه‌وره‌ هه‌ڵدێنجن. بۆ شیووکوڵ و چێشت لێنانی زۆر به‌که‌ڵک دێت.

.

.

.