کووژه‌که/kûjeke‌: ن:

1 – لەپکە یان دووگمه‌یه‌کی شینه‌ بۆجوانی له‌سه‌ر شانی منداڵان ده‌درێتم یان جۆرە موورویەکی شینە قرنج قرنج کە بۆ چاوزار بەکاردێت.{ هەژار، ل، 634} 

:: ملوانکەی کووژەکەی دەستکردی دایکی بووکەڵانی مەهاباد.

{

چونکە بابی قاترانە، کەر دەبێ قەدری ببێ
با بچم دادروم هەوسار و پاڵوو و کووژەکە

}{ سالم}

2 – [ هه‌و] له‌پکه‌.

کووژه‌که‌که‌رانه‌/kûjekekerane‌: نتـ:[ کووژه‌که‌+ که‌رانه‌ ] موورووه‌ که‌رانه‌.

.

.

.

.