کووژه‌که/kûjeke‌: ن:

1 – دووگمه‌یه‌کی شینه‌ بۆ جوانی له‌ سه‌رشانی منداڵان ده‌درێتم یان جۆرە موورویەکی شینە قرنج قرنج کە بۆ چاوزار بە کار دێت.{ هەژار، ل، } 

:: ملوانکەی کووژەکەی دەستکردی دایکی بووکەڵانی مەهاباد.

{

چونکە بابی قاترانە، کەر دەبێ قەدری ببێ
با بچم دادروم هەوسار و پاڵوو و کووژەکە

}{ سالم}

2 – [ هه‌و] له‌پکه‌.

کووژه‌که‌که‌رانه‌/kûjekekerane‌: نتـ:[ کووژه‌که‌+ که‌رانه‌ ] موورووه‌ که‌رانه‌.

.

.

.

.